Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.cykloabc.sk je:
Cyklo ABC s.r.o.
Ing.Straku 1232/5
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax: 053/4413 064
IČO: 36829901
IČ DPH: SK2022443280
Zapísaná v obchodnom registri: Obch.register, vložka číslo20357/V, Oddiel: Sro
Prevádzka:
Ing.Straku 1232/5
Spišská Nová Ves
Zodpovedný vedúci: Štefan Orinčák
Číslo bankového účtu: VUB, SK80 0200 0000 0032 2064 9155

GPS: N 48,946896 E 20,562024
E-mail: cykloabc@cykloabc.sk

Orgán dozoru:

Slovenská Obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, 043 79 Košice 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
e-mail: ke@soi.sk

Otváracie hodiny:

Po-Pia
9.00-12.00 13.00-17.30
Sobota
9.00-12.00